Nieuws detail paginakop

Componence Asset List

ATS+2024+website+afmeting+%282%29.jpg
28 december 2023

Alliantie Tante Sjaar in 2024

Als Alliantie zetten we ons in voor de verbetering van kansen, gezondheid en welbevinden voor Rotterdammers in een kwetsbare positie.

De maatschappelijke opgave zijn onverminderd groot. Dit vraag om een lange termijn visie & domeinoverstijgend samenwerken. Vanuit deze overtuiging zijn we de Alliantie gestart.

Een vitale, leefbare stad is een opgave aan ons allemaal. Dat betekent ook inzetten op het overbruggen van verschillen en het meenemen van verschillende perspectieven. Dat dit niet vanzelf gaat weten we ook vanuit onze eigen ervaring in de Alliantie. Maar de kracht zit hem juist in het kunnen verbinden van die verschillende perspectieven om daarmee verandering mogelijk te maken.

Vanuit de Alliantie zetten wij ons dan ook in 2024 onverminderd in voor de Rotterdammer in een kwetsbare positie. Dat je niet gezien wordt als een probleem maar als een Rotterdammer met het potentieel om bij te dragen aan de stad voor iedereen. 

We werken samen met partners aan concrete oplossingen voor de maatschappelijke opgaven waar we met z’n allen voor staan. Waaronder het zorgen dat iedereen een dak boven het hoofd heeft, iedereen kan meedoen en er niemand in armoede opgroeit.

Om samen verschil te maken hebben we de kennis en expertise nodig vanuit de wetenschap, beleid, organisaties en ervaringskennis. De Alliantie is niet alleen een verbinder van deze perspectieven ook neemt zij samen met partners verantwoordelijkheid om bij te dragen aan concrete oplossingen voor de toekomst.

Ook bijdragen aan een vitale stad en zorgen voor betere kansen, gezondheid en welbevinden voor Rotterdammers in een kwetsbare positie? Contact via info@alliantie-tantesjaar.nl