Nieuws detail paginakop

Componence Asset List

Wereld+Daklozen+Dag+All+Tante+Sjaar+2023+849+x+424.jpg
09 oktober 2023

Wereld Daklozendag

Het aantal Rotterdammers dat gebruik maakt van de opvangvoorzieningen groeit en ook de groep die hiervoor niet in aanmerking komt neemt toe. De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 28 september 2023 het nieuwe beleid "Op weg naar herstel en een thuis" vastgesteld.

Alliantie Tante Sjaar staat vandaag op de Wereld Daklozendag in het bijzonder stil bij iedereen die in Rotterdam dak- of thuisloos is.

Hierin staan verschillende speerpunten om dak- en thuisloosheid tegen te gaan. We zijn er positief over dat we in dit plan de eerder door ons geagendeerde onderwerpen terugzien. Zoals aandacht voor bestaanszekerheid, verbetering van de nachtopvang, wonen eerst als uitgangspunt en aandacht voor een bredere doelgroep waaronder bankslapers.

Tegelijkertijd zien we dat de inzet niet voldoende is om de toenemende problematiek in de stad op te lossen. De maatschappelijke opgaves zijn groot en er vallen nog steeds doelgroepen buiten de boot. Vanuit een gezamenlijk gevoel van urgentie werken we graag met de gemeente, woningcorporaties en andere maatschappelijke partners aan de realisatie van het plan. Daarnaast blijven we ons inzetten voor de doorontwikkeling van innovatieve voorzieningen en nieuw aanbod in Rotterdam. Samen ervoor zorgen dat iedereen een dak boven het hoofd heeft.

Lees meer over de speerpunten van de Alliantie Tante Sjaar.

De komende periode besteden we extra aandacht aan de innovatieve voorzieningen (mede) ontwikkeld door leden van de Alliantie.