paginakop ATS

Zorg dat iedereen meedoet en participeert in de samenleving

Zorg dat iedereen meedoet en participeert in de samenleving

55,4 % van de Rotterdammers geeft aan wel eens eenzaam te zijn, tegen 46,6% in de rest van Nederland (2020). In Rotterdam hebben 39.200 burgers een bijstandsuitkering (maart ’21).

Iedereen doet mee - Leger des Heils

Dit hebben gemeente en alliantie al bereikt:

  • De huizen in de wijk bieden laagdrempelige toegang voor Rotterdammers.
  • De herstelacademie in IJsselmonde is een mooi voorbeeld van laagdrempelige hulp en wederkerigheid.

Dit heeft Rotterdam nodig:

Dit heeft Rotterdam nodig:

  • ‘Job first’: er moet veel meer een totaal aanpak komen om naar werk toe te komen; zorg voor voldoende middelen vanuit gemeente om toe te leiden naar werk en investeer in succesvolle trajecten zoals IPS.
  • Versterk de samenwerking tussen de gemeentelijke directies, W&I en MO.
  • Ondersteun maatjescontact en informele netwerken van inwoners.
  • Houd dagopvang beschikbaar voor dak- en thuislozen.
  • Betrek ervaringsdeskundigen op alle niveaus bij het realiseren van een inclusieve samenleving. Op cliëntniveau, maar ook bij het opstellen van beleid, de uitvoering en de monitoring.
  • Versimpel de regels rond bijstand en (vrijwilligers)werk. Zorg dat iedereen meedoet en participeert