paginakop ATS

Zorg dat iedereen in Rotterdam een dak boven het hoofd heeft

Zorg dat iedereen in Rotterdam een dak boven het hoofd heeft

In het eerste kwartaal van 2023 zijn er 172 tot 200 mensen gesignaleerd die buiten slapen. Dit is een duidelijke stijging t.o.v voorgaande jaren. We weten dat herstel van mensen met een ondersteuningsbehoefte pas kan beginnen als ze een thuis hebben.

We vergroten daarmee de leefbaarheid en veiligheid in Rotterdam. Maak van betaalbaar en veilig wonen voor elke Rotterdammer een prioriteit waardoor de hele stad profiteert. Realiseer daarom de komende beleidsperiode tenminste 2.000 extra en betaalbare woonruimtes.
 

Zorg dat iedereen in Rotterdam een dak boven het hoofd heeft - Centrum voor Dienstverlening 

Dit hebben gemeente en alliantie al bereikt:

  • Voor Rotterdammers in een kwetsbare positie met urgentie zijn nu al jaarlijks 650 woningen beschikbaar gekomen door afspraken met woningcorporaties.
  • De tijd tussen het toekennen van urgentie op grond van resocialisatie en dat iemand een woning heeft, is verkort.
  • Er liggen goede samenwerkingsvoorbeelden kijkend naar Housing First en Skaeve Huse. Deze constructies zijn een passende oplossing voor bijzondere doelgroepen. We zien hierbij wel aanzienlijk meer vraag dan aanbod.

Dit heeft Rotterdam nodig:

Dit heeft Rotterdam nodig:

  • Voorkom toekomstige dakloosheid van iedere inwoner door tijdige verwijzing naar hulpverlening. Doe dit voordat een ontruiming in voorbereiding of in uitvoering is.
  • Realiseer betaalbare woonruimte en flexibele/tijdelijke woonvoorzieningen, verspreid over de stad, om dak- en thuisloosheid te voorkomen en inclusiviteit te organiseren. Kies hierbij voor maatschappelijke impact in plaats van commercieel gewin.
  • Maak de instroom om te wonen eenvoudiger. Alleen meer woningen realiseren is niet voldoende, er moeten minder drempels zijn om te mogen huren.
  • Maak samenwonen eenvoudiger voor niet-partners.
  • Maak gebruik van de gemeentelijke mogelijkheid om maatwerk te organiseren m.b.t. bijvoorbeeld de kostendelersnorm.
  • Laat fiscale bijstand en huurtoeslag op elkaar aansluiten en stel als gemeente noodbudget ter beschikking. Wil je het wonen stabiel houden dan moet je ook de lasten kunnen voldoen.
  • Bied bed, bad, brood en ondersteuning aan niet-rechthebbenden en ongedocumenteerden.