paginakop ATS

Stop huiselijk geweld

Stop huiselijk geweld

Om huiselijk geweld te stoppen, is preventie nodig en aandacht voor alle burgers waarbij huiselijk geweld al dan niet in latente vorm aanwezig is. Voor Rotterdammers in een kwetsbare positie én voor de veiligheid en leefbaarheid in de stad.

Stop huiselijk geweld - Timon

Dit hebben gemeente en alliantie al bereikt:

  • Directe toegang tot de opvang en hulpverlening voor geweldssituaties op geleide van politie en Veilig Thuis.
  • Opening van het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Filomena).
  • Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen aanspraak maken op de urgentieregeling voor huisvesting (artikel 5.5 van de verordening).
  • Ondertekening van het convenant ‘Nu niet zwanger’.

Dit heeft Rotterdam nodig:

Dit heeft Rotterdam nodig:

  • Geen kinderen in de opvang en meer mogelijkheden om aan kinderen en hun ouders ondersteuning te bieden.
  • Geen gezinnen uit huis zetten.
  • Versterk de samenwerking als er meerdere partijen betrokken zijn bij een casus.
  • Zet in op langetermijnaanpak (langer dan de coalitieperiode) van huiselijk geweld.
  • Investeer in en maak middelen vrij voor vroeg signaleren, triageren en passend ondersteuningsaanbod. Ook wanneer huiselijk geweld niet de eerste hulpvraag is.