paginakop ATS

Alliantie Tante Sjaar

Alliantie Tante Sjaar

Veertien Rotterdamse zorgorganisaties hebben zich verenigd in de “Alliantie Tante Sjaar”. De alliantie zet zich dagelijks in voor een leefbare en veerkrachtige stad waarin iedereen meedoet.

Rotterdam heeft al veel bereikt, maar de stad heeft meer nodig. Als we nu niets doen dan gaan we dat straks merken in de veiligheid, leefbaarheid en vitaliteit van onze stad. In dit manifest schetsen we vijf speerpunten die hard nodig zijn om de stad in de toekomst leefbaar en veerkrachtig te houden.

Klik op de afbeelding om te vergroten en te downloaden

Ondersteuningsverklaring Woningcoöperaties

Ondersteuningsverklaring Woningcoöperaties

De Rotterdamse woningcorporaties ondersteunen dit manifest met een steunbetuiging. De corporaties werken in de stad samen met hun partners, waaronder zorgorganisaties, aan veerkrachtige wijken. Zorgorganisaties moeten over voldoende middelen beschikken om hun taak goed te kunnen vervullen. Alleen dan kan zorg worden gegarandeerd en kunnen Rotterdammers in een kwetsbare positie meedoen in onze wijken.