paginakop ATS

Faciliteer integrale hulp

Faciliteer integrale hulp

Komende beleidsperiode realiseren we een integrale netwerkaanpak, waarbij meer Rotterdammers geholpen worden en we er eerder bij zijn zodat hulp lichter en korter kan. Wij zien het als onze opgave en vragen de gemeente dit te faciliteren.

Faciliteer integrale hulp - Antes. De samenwerkingsafspraken met welzijn zijn voortgezet met de nieuwe aanbieder van welzijn per 1-1-2022 in IJsselmonde, te weten SOL.

Dit hebben gemeente en alliantie al bereikt:

 • De realisatie van de herstelacademie IJsselmonde, vanuit een samenwerkingsverband tussen welzijn en GGZ.
 • Project 010; innovatie all-in aanpak voor dakloze jongeren.
 • Aanpak wachttijden Specialistische ggz a.g.v. de transfertafel.
 • Samenwerkingsafspraken voor de overgang van klinisch verblijf naar zelfstandig wonen.

Dit heeft Rotterdam nodig:

Dit heeft Rotterdam nodig:

 • Integrale netwerkaansluiting voor Rotterdammers in een kwetsbare positie gericht op herstel met:
  - regie bij de burger
  - goede triage
  - inzet van het netwerk rondom de burger informeel en formeel in de wijk
  - intensieve samenwerking corporaties, ETF, wijkteams, welzijn, huisarts, zorgorganisaties, herstelacademies
 • Gemeente faciliteert deze samenwerking, vermindert het aantal loketten
 • Zorg voor vloeiende overgangen en warme overdrachten in het stelsel tussen gemeenten en wettelijke kaders en tussen diverse gemeente-afdelingen en ketenpartners. Continuïteit van hulp is onontbeerlijk voor duurzame resultaten. Bijvoorbeeld de overgang 18-/18+, burgers die vanuit een forensische instelling in de Wmo komen, tussen verschillende gemeenten (hulpmiddelen, inkomen).
 • Zorg ervoor dat ook kwetsbare niet-rechthebbenden (zowel binnen als buiten de EU), hulp en opvang krijgen.

​​​​​​