paginakop ATS

Maak dat iedereen in Rotterdam een stabiele financiële situatie heeft en er geen kinderen opgroeien in armoede

Maak dat iedereen in Rotterdam een stabiele financiële situatie heeft en er geen kinderen opgroeien in armoede

1 op de 5 kinderen groeit op in armoede, een kwart van de Rotterdammers heeft schulden en bijna 20% van alle huishoudens leeft in armoede. 14% van de kinderen in Rotterdam groeit op in een gezin met een uitkering, tegen 6% gemiddeld in Nederland.

Dit is een toenemend probleem. En raakt de hele stad. We weten o.a. uit onderzoek wat de effecten zijn van armoede: een slechtere geestelijke en lichamelijke gezondheid, een hoger risico op psychische problemen, hart en vaatziekten en het continue ervaren van stress. Dit zorgt zelfs voor een daling van het IQ en een verminderd beslissingsvermogen. Dit heeft grote effecten op kinderen en hun toekomst.

In Rotterdam bouw je schulden af in plaats van op - Pameijer

Als je opgroeit in armoede leidt dit tot een lagere intelligentie en heb je een twee keer zo grote kans om als volwassene ook arm te zijn. Een stabiele financiële situatie is randvoorwaardelijk voor het kunnen leiden van een normaal bestaan.Er is een wezenlijk andere aanpak nodig. Hierbij is vroeg ingrijpen en preventie essentieel.

De stap van Rotterdam om specifiek een wethouder armoedebestrijding en schuldenaanpak aan te stellen geeft aan hoe serieus Rotterdam hier werk van maakt. De noodzaak om deze lijn te blijven continueren blijft ongekend hoog en wij dragen graag bij om ernaartoe te werken dat er geen kinderen meer in armoede opgroeien en we de financiële situatie van Rotterdammers verder verbeteren.

 

Dit hebben gemeente en alliantie al bereikt:

  • Aandacht en aanpak voor schulden met Reset Rotterdam, waaronder het Perspectiefpact voor jongeren met schulden.
  • Het kwijtschelden van schulden en extra hulp voor gedupeerden van de toeslagenaffaire.
  • Het Expertise Team Financiën (ETF) is toegankelijk gemaakt voor onze doelgroep.

Dit heeft Rotterdam nodig:

Dit heeft Rotterdam nodig:

  • Maak prioriteit van preventie en aanpak van armoede, waarbij de burger leidend is. Maak vroege signalering en directe mentale en praktische ondersteuning zoals budgetbeheer mogelijk. Maak hier middelen voor vrij. Dit betekent gratis en laagdrempelige bewindvoering en budgetbeheer.
  • Bij schulden meteen starten met schuldhulpverlening in plaats van langdurige, vaak ineffectieve trajecten. Zorg voor voldoende oog, tijd en expertise bij de gemeentelijke teams die zich met inkomen of complexe schulden bezig houden. Hierbij moet de behoefte van de burger leidend zijn (maatwerk) i.p.v. de systeemwereld.
  • Zorg voor een snelle basisuitkering voor wie dat nodig heeft. En zorg voor soepele en simpele regels rondom tijdelijk werk en basisuitkering zodat (tijdelijk uitzend) werk aantrekkelijk wordt voor burgers met een basisuitkering.
  • Wees bewust hoe groot de impact en afhankelijkheid van inkomensbeheer op het leven van een burger is. Stimuleer zelfregie en zeggenschap binnen inkomensbeheer en zorg voor deskundige professionals gekoppeld aan het ETF. Zet ETF ook in voor budgetbeheer.
  • Help burgers echt verder door uit te gaan van de dimensies van positieve gezondheid. Zolang de wortel van problematiek niet aangepakt wordt, maar slechts de symptomen, werken we niet aan duurzame levensverbeterende oplossingen. Zorg ervoor dat ook minima regie hebben op hun eigen hersteltraject en wensen. Heb hier oog voor en maak hier middelen voor vrij.