Nieuws detail paginakop

Componence Asset List

bijeenkomst+10+juni+afbeelding+website.jpg
27 juni 2024

Inspiratiebijeenkomst Alliantie Tante Sjaar en de Rotterdamse Woningcorporaties

Op 10 juni kwamen de Rotterdamse woningcorporaties en de Alliantie Tante Sjaar samen in restaurant Tante Sjaar voor een inspirerende bijeenkomst. Arthur Oerlemans,  directeur woonbron en Joost Zielstra, voorzitter Alliantie tante Sjaar hebben iedereen verwelkomt en enthousiast meegenomen in het doel van de middag. De ambitie om nog beter samen te werken op het gebied van innovatie en preventie en te bekijken wat wij als zorgorganisaties en corporaties zelf  kunnen doen. De bijeenkomst is gestart met inspirerende voorbeelden.

Samen voor een leefbare en veerkrachtige stad

Martin Kok, projectleider MO Den Bosch, deelde de systeemverandering die in Den Bosch is doorgevoerd. Door de gezamenlijke visie van de woningcorporatie en MO Den Bosch is er volledig ingezet op het 'wonen eerst' principe, wat heeft geleid tot een veel preventievere aanpak.

Annette Ruijsink, projectmanager namens Antes/Parnassia, presenteerde de nieuwbouw op het terrein van Parnassia. Dit is een mooi voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen woningcorporatie, zorg en gemeente.

Nanda Heijndijk, projectleider Woonstad, lichtte de samenwerking tussen de corporatie, zorg (Pameijer) en welzijn (WMO Radar) bij Welschen 2 toe. Dankzij deze interdisciplinaire samenwerking kunnen hulpvragen snel en direct in de wijk worden opgepakt.

Na deze voorbeelden gingen we in drie gesprekstafels verder in gesprek. De uitkomsten van deze gesprekken zijn:

  • Met een goede netwerksamenwerking in de wijk kan worden voorkomen dat hulpvragen zorgvragen worden.
  • Er is een brede coalitie nodig die samenwerkt aan domeinoverstijgende oplossingen op het gebied van leefbaarheid.
  • Er is niet één oplossing voor het tekort aan betaalbare huisvesting; verschillende oplossingen zijn nodig.
  • Bij de corporaties en Alliantie is veel energie om vanuit de basis in de wijk nog meer samen te doen!

De vervolgafspraak om samen input te leveren voor de woonzorgvisie is gemaakt. Centraal staat hoe we nog beter en preventiever antwoord kunnen geven op de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

Met dank aan alle aanwezige partners voor hun bijdrage!

We kijken uit naar de gezamenlijke vervolgacties.

Voor meer informatie over de bijeenkomst en of de Alliantie Tante Sjaar:

Wendy de Rijk, kwartiermaker Alliantie Tante Sjaar info@alliantie-tantesjaar.nl