Nieuws detail paginakop

Componence Asset List

afbeelding+jaarverslag+2023+website+%281%29.jpg
28 februari 2024

Jaarverslag 2023 Alliantie Tante Sjaar

2023 stond in het teken van verdere ontwikkeling en strategiebepaling van de Alliantie Tante Sjaar.

De urgentie van de vraagstukken waar de Alliantie zich mee bezighoudt zijn onverminderd hoog. We hebben te maken met een wooncrisis, een toename van het aantal daklozen, de bestaanszekerheid staat voor veel groepen onder druk en er is een toenemende druk op zorgorganisaties vanwege de stijgende zorgvraag.

Er is behoefte aan en noodzaak voor verdere samenwerking en Alliantievorming. Want één ding is wel zeker: de transitie die nodig is kunnen wij alleen samen maken. We gaan uit van de kracht van samen, van elkaar en over de domeinen heen en altijd in verbinding. Grote vraagstukken vragen vaak om kleine oplossingen. We zijn op zoek naar concrete activiteiten om bovenstaande vraagstukken het hoofd te bieden en vooral de stem van burgers in een kwetsbare positie te laten horen.

Met de activiteiten zoals de stadstours, een seminar, de dialooggesprekken met de gemeente Rotterdam in het kader van de woonvisie, gesprekken met de NZA en de speciale VN-rapporteur zijn we in staat geweest onze speerpunten te agenderen en concreet bij te dragen aan oplossingen voor de toekomst. We hebben het jaar afgesloten met een aantal goede vervolgafspraken met samenwerkingspartners en bruisende energie van de Alliantieleden om samen nog meer waarde toe te voegen.

Lees hier het jaarverslag 2023 van de Alliantie Tante Sjaar