Nieuws detail paginakop

Componence Asset List

Samen+aan+de+slag+afbeeling+voor+website.jpg
07 mei 2024

Samen werken aan een leefbare en veerkrachtige stad

Dat doen we door met concrete activiteiten uitvoering te geven aan onze  Speerpunten en manifest | Alliantie-tantesjaar. Middels dit bericht nemen we je mee in de laatste ontwikkelingen.  

Verminderen gezondheidsverschillen

Met de gemeente Rotterdam bekijken we de mogelijkheden hoe we de gezondheid van Rotterdammers in een kwetsbare positie kunnen verbeteren. Door te onderzoeken hoe een gezonde leefstijl beter geïntegreerd kan worden in beleid en dienstverlening voor deze groep Rotterdammers. Na een eerste verkenning volgt een afspraak met ervaringsdeskundigen op het gebied van Dakloosheid en GGZ. Uit onderzoek weten we dat gezondheid ook wordt beïnvloed door leefomstandigheden, o.a. de woonsituatie, inkomen en participatie. Dat betekent dat we met een brede blik naar gezondheid kijken. Op basis van de twee bijeenkomsten ontwikkelen we interventies en geven advies aan gemeente en organisaties over hoe gezonde leefstijl beter meegenomen kan worden in beleid.

Zorg bij onverzekerdheid

Voor en na de zomer organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten over de regelingen voor zorg bij onverzekerdheid. Deze voorlichting is ontwikkeld door de gemeente Rotterdam, het EMC, straatarts Marcel Slockers en een ervaringsdeskundige. Deze afspraak is voortgekomen uit het gezamenlijk overleg over hoe de zorg bij onzekerheid verbeterd kan worden.

Samenwerking Healthy’R

Samen met Healthy’R zijn we in gesprek over het thema veerkracht en ontwikkelen we een workshop. Wat er voor zorgt dat veerkracht van individuen en gemeenschappen wordt versterkt. Middels storytelling verbinden we deze uitkomst met persoonlijke verhalen van de doelgroep van de Alliantieleden.

Zorg en wonen

In juni staat de bijeenkomst met de Rotterdamse woningcorporaties op de agenda. In deze bijeenkomst richten wij ons op het nog beter en preventiever samenwerken en het delen van visie op zorg en wonen in de toekomst.         

Vernieuwde versie convenant

Om nog beter aan te geven wat we van toekomstige leden van de Alliantie verwachten is ons convenant op dit punt aangescherpt. De vernieuwde versie is op 17-04 door alle bestuurders ondertekend.

Met bovenstaande activiteiten zijn we actief aan de slag voor betere kansen, gezondheid en welbevinden voor Rotterdammers in een kwetsbare positie. De maatschappelijke vraagstukken waar we als stad voor staan vragen om een integrale blik en gezamenlijke ambitie. Mooi om te zien dat we rond onze 5 speerpunten kunnen rekenen op goede samenwerking met de partners in de stad!

Meer weten over de Alliantie ? Bekijk de website of mail naar: info@alliantie-tantesjaar.nl